Wat doet Taalmundo (voorheen Mondo taalbureau B.V.)?

Taalmundo verzorgt op maat gemaakte cursussen Nederlands voor mensen uit het buitenland (Dutch for foreigners), Nederlands op de werkvloer en taallessen Nederlands voor Nederlanders in de vorm van privé- of groepsles.

Visie:

Voor elk mens is er een plaatsje op de wereld. Taalmundo wil de Nederlandse en de buitenlandse cursist bijstaan in het verwerven van de Nederlandse taal. We doen dit vanuit de gedachte dat een cursist als compleet mens bij ons de cursus volgt. Dus hij of zij is geen voorgeprogrammeerd persoon maar komt met al zijn mogelijkheden, belemmeringen en problemen tegelijkertijd in de cursus. We houden rekening met deze factoren. Hulpverlening bieden we niet aan maar we verwijzen naar de juiste instelling en bewaken dit wel. Afspraken en regels zijn belangrijk bij het overzichtelijk houden van onze werkwijze, maar tegelijkertijd zijn dit geen harde zaken. Bij elke cursist bekijken we de mogelijkheden. In sommige situaties komen we bij de cursist thuis lesgeven. We vinden het belangrijk dat iedereen, docent, administratief medewerken en cursist het naar de zin heeft bij Taalmundo.

Missie:

We willen goed onderbouwd, kwalitatief onderwijs bieden aan ieder die ons daarvoor vraagt. We streven ernaar om het beste taalbureau van Zeeland te zijn. Daarnaast zoeken we samenwerking met andere instellingen die actief zijn in het gebied van NT2. We hanteren normale tarieven. De docenten worden goed beloond voor het werk en worden op secundaire arbeidsomstandigheden goed ondersteund. We werken volgens maatstaven van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.