Condities

Evaluatieformulier / tevredenheidsenquête:
Evaluatieformulier

Evaluatie-formulier

Mondo gebruikt deze evaluatie enquête als een middel om de lessen te bespreken. Halverwege het traject wordt de cursisten gevraagd deze enquête in te vullen en mee te nemen naar de les. De resultaten worden dan besproken.

Het is een manier om eventuele problemen op te sporen en het traject bij te stellen. Docenten kunnen naar aanleiding van de resultaten om feedback vragen bij de collega’s.

Condities & reglementen:
Algemene condities

Algemene condities

Klachtreglement

Klachten-reglement

Privacyreglement

Privacy-verklaring