MONDO BEHAALDE WEER MOOIE CIJFERS IN 2017

De resultaten van de tevredenheidsmeting 2017 zijn bekend. Deze meting werd uitgevoerd in opdracht van het keurmerkinstituut Blik op Werk. De score van Mondo bedroeg  8,4. De cursisten gaven dit cijfer als gemiddelde voor alle dienstverlening van Mondo.

Het gemiddelde slagingspercentage in 2017 was 83%. Dit betekent dat de cursisten bij het afleggen van de deelexamens in 83% van de gevallen bij de eerste of tweede poging slaagden.

Comments are closed.