Inburgeringscursussen

We bieden 2 soorten inburgering aan

1: Voorbereiding  op het basisexamen in het eigenland, (A1) niveau.

Onderdelen: KNS – TGN – Spreekvaardigheid-Geletterdheid en begrijpend lezen.
Via skype of tijdens uw vakantieverblijf van 3 maanden in Nederland begeleiden we u zo snel mogelijk naar het examen. We gebruiken hierbij materialen en lesboeken die passen bij uw niveau. U legt het examen af op een Nederlandse ambassade in uw eigen land of in de buurt van uw land.

2: Inburgeringsexamen.

Als u inburgeringsplichtig bent verklaard, moet u volgens deze eisen inburgeringsexamen doen.
Het examen bestaat uit:

Vier taalonderdelen:
Spreken, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid. Deze vier taalonderdelen kunnen naar keuze op 3 niveaus behaald worden:

Informatieboekje inburgering

A2 – Staatsexamen programma 1( B1) en Staatsexamen programma 2( B2)

Information Booklet Integration

Information Booklet Integration ENGLISH

Twee aparte onderdelen:
Kennis van Nederland (KNM). KNM is een cursus waarin u de belangrijkste feiten over Nederland leert en
Oriëntatie op Nederlands arbeidsmarkt (ONA).  ONA bestaat uit twee onderdelen: een portfolio en een gesprek over het portfolio. Of een digitaal portfolio en een verklaring van minimaal 64 uur ONA-activiteiten. Deze verklaring wordt door de school afgegeven. Deze twee onderdelen worden op A2 niveau geëxamineerd en moeten door alle inburgeraars behaald worden.

Meer informatie op www.inburgeren.nl

Let op: Er zijn bij DUO zeer lange wachtlijsten voor de examens en er zijn ook lange wachttijden voor de uitslagen van de examens. Wacht dus niet te lang met starten met de inburgering

Information Booklet Integration ARAB

De prijzen:

Bij Mondo betaalt u voor de lessen, de lesboeken en de examens. In de cursus-uurprijs zijn alle andere kosten zoals de intake en trajectkosten verwerkt.

MAAR LET OP:

Als u een contract met Mondo heeft, kunt u ook gratis lessen volgen: Spreekles, rekenles, huiswerkklas en computerles. En in onze openleercentra kunt u de hele dag studeren.

De lessen:

GROEPSLES:  U krijgt les In een groep van maximaal 8 mensen: De prijs is dan € 23,= per uur.

PRIVÉLES:  U kunt bij ons privéles inkopen. In overleg met uw docent kunt u dan veel bepalen: de lestijden en ook het aantal lessen per week. De prijs is dan € 53,= per uur.

Information Booklet Integration TIGRINYA

Information Booklet Integration TIGRINYA

DUO-LES:  Soms is het makkelijker om met twee mensen de lessen te volgen.  In overleg met uw docent kunt u dan veel bepalen: de lestijden en ook het aantal lessen per week. De gemiddelde uurprijs is dan € 40,=.

TRIO-LES:  Soms kunt u met drie mensen de lessen volgen. In overleg met uw docent kunt u dan veel bepalen: De lestijden en ook het aantal lessen per week. De gemiddelde prijs is dan € 28,75 per uur.

Wat houdt dit keurmerk in ?
Per 1 januari 2007 zijn alle, buiten de EEG afkomstige, buitenlanders verplicht een examen inburgering af te leggen. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun opleiding. Dat betekent dat ze zelf kunnen kiezen waar ze hun opleiding willen volgen. In de praktijk betekent dit dat elke school, elk instituut of een ongekwalificeerd persoon een taalcursus mag geven. Er ontstaat dus een kans op wildgroei.

Om de inburgeraar hiertegen te beschermen is er in de wet opgenomen dat er een keurmerk moet komen voor instituten die inburgeringcursussen verzorgen.

Dit keurmerk geeft aan dat een instituut zo goed georganiseerd is dat er een kwalitatief goede opleiding gegeven kan worden.

Daarnaast biedt het volgen van een opleiding bij een instituut met een keurmerk de inburgeraar de toegang tot studiefinanciering bij DUO. U vraagt dan de lening aan bij www.inburgeren.nl . Als deze goedgekeurd wordt, betaalt DUO de factuur direct aan de school. Een asielgerechtigde kan maximaal of €10.000,= lenen.

Aanvragen van de lening kan via deze website: www.inburgeren.nl

Het keurmerk wordt georganiseerd en gecontroleerd door de stichting Blik op Werk.
Op de site www.blikopwerk.nl kunt u alle achterliggende informatie vinden.