Manuel Rocha

Ik heb een leuk ervaring bij Mondo gehad , ik vond het zelf meer dan een cursus, bij Mondo.

De  lessen waren  persoonlijk,  lesmethode zeer efficiënt, Er was persoonlijke  aandacht bij elke les, bij alle  vragen. Het was een goede en efficiënte plek om de taal  te kunnen  leren. Na de ervaring bij Mondo was het nog gemakkelijker voor mij om nieuwe deuren open te kunnen krijgen door mijn taal.

Ik ben tevreden met de intensieve cursus van Mondo.

 

Samen met mevr. M. Doppegieter hebben we een traject opgesteld, dat persoonlijk gericht was op mijn tekortkomingen in de Nederlandse taal.

De lessen waren zo flexibel dat het makkelijk was voor mijn werk , huiswerk en privé leven.

Na twee en halve  maanden, 2 keer per week lessen , heb ik mijn diploma gehaald; Staatsexamen NT2 programma I.

Hartelijk bedankt Mondo voor de inzet.

Manuel Rocha


I have had a good experience at Mondo, I found it more than a course, at Mondo

The lessons were personal, the teaching method very efficient, there was personal attention at each lesson, with all questions. It was a good and efficient place to learn the language. After the experience at Mondo it was still easier for me to open new doors to be able to get through my language.

I am satisfied with the intensive course of Mondo.

Together with Mrs. Doppegieter  we made a personal trainingplan according to my  shortcomings in the Dutch language.
The classes were so flexible that it was easy  to combine for my work, homework, and private life.
After two and half months, classes twice a week, I have my diploma; NT2 program 1.

Thank you very much Mondo for the effort.

Manuel Rocha

Comments are closed.