Corona measures at Mondo

The lessons at Mondo have been adjusted in connection with the Corona virus. Since teaching groups is currently not allowed,...

Weer subsidiemogelijkheden voor werkgevers

Werkgevers kunnen weer subsidie “Tel mee met taal” ontvangen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1...