Keurmerk Inburgeren
BVNT2
CRKBO - gecertificeerd
Facebook
Mondo Taalbureau

Mondo Taalbureau

Nederlands English

Ervaringen deelnemers
Algemene condities
Ons adres
WAT IS MONDO TAALBUREAU?


We bieden 4 soorten inburgering aan:
 

1: Voorbereiding  op het basisexamen in het eigenland.
Onderdelen: KNS – TGN – Geletterdheid en begrijpend lezen.
Via skype of tijdens uw vakantieverblijf van 3 maanden in Nederland begeleiden we u zo snel mogelijk naar het examen. We gebruiken hierbij materialen en lesboeken die passen bij uw niveau. U legt het examen af op een Nederlandse ambassade in uw eigen land.

2: Inburgering vóór 1 januari 2013.
Alleen mensen die een inburgeringsplicht opgelegd hebben gekregen vóór 2013 kunnen kiezen voor dit type examen.
Dit inburgeringsexamen bestaat uit : Een praktijkexamen en een centraal examen.
Voor het praktijkexamen kunt u kiezen uit 3 onderdelen: 1.Een assessmentexamen; hierbij krijgt u 4 praktijkonderdelen, 2. Een portfolio met daarbij een panelgesprek, 3.Een gecombineerd portfolio met 2 assessments.

Het centraalexamen bestaat uit TGN-KNS en EPE op basis van uw gekozen profiel
Meer informatie vindt u op:  www.inburgeren.nl/inburgeraar/default.asp
 

3: Inburgeringsexamen 1 januari 2013.
Als u  1 jan 2013 inburgeringsplichting bent geworden, moet u volgens de nieuwe eisen inburgeringsexamen doen.
Dit bestaat uit: 5 onderdelen: Spreken ( TGN), luistervaardigheid, leesvaardigheid, kennis van Nederland, schrijfvaardigheid. Alle onderdelen moeten conform A2 niveau zijn.  
Meer informatie vindt u op: www.inburgeren.nl/nw/inburgeraar/default.asp

 

 

4: Inburgering voor hoog opgeleide buitenlanders
Mondo biedt ook taallessen die opleiden naar het Staatsexamen Nederlands voor anderstaligen programma 1 of 2. Het diploma hiervan is ook geldig als bewijs voor de inburgering. De lessen bestaan uit: lezen,luisteren,schrijven en spreken.

Meer informatie vindt u bij:

www.duo.nl/particulieren/staatsexamenkandidaat/staatsexamen-nederlands-als-2e-taal/hoe-het-NT2-examen-werkt.asp  Homepage Cursussen Certificering Mondo taalbureau Overig Adres & contact
   
© 2014 WIT Webdesign