Keurmerk Inburgeren
BVNT2
CRKBO - gecertificeerd
Facebook
Mondo Taalbureau

Mondo Taalbureau

Nederlands English

Ervaringen deelnemers
Algemene condities
Ons adres
WAT IS MONDO TAALBUREAU?


Wat houdt dit keurmerk in ?
Per 1 januari 2007 zijn alle, buiten de EEG afkomstige, buitenlanders verplicht een examen inburgering af te leggen. De mensen zijn zelf

verantwoordelijk voor hun opleiding. Dat betekent dat ze zelf kunnen kiezen waar ze hun opleiding willen volgen. In de praktijk betekent

dit dat elke school, elk instituut of een ongekwalificeerd persoon een taalcursus mag geven. Er ontstaat dus een kans op wildgroei.

Om de inburgeraar hiertegen te beschermen is er in de wet opgenomen dat er een keurmerk moet komen voor instituten die inburgeringcursussen verzorgen.

Dit keurmerk geeft aan dat een instituut zo goed georganiseerd is dat er een kwalitatief goede opleiding gegeven kan worden.

Daarnaast biedt het volgen van een opleiding bij een gekeurmerkt instituut de inburgeraar de toegang tot studiefinanciering bij DUO.

U vraagt dan de lening aan bij Duo. Als deze goedgekeurd wordt, betaalt DUO de factuur direct aan de school. Men kan maximaal € 5.000,=

of €10.000,= lenen.

 

Aanvragen van de lening kan via deze link: http://www.inburgeren.nl/nw/inburgeraar/geld/geld_lenen.asp  

 

Het keurmerk wordt georganiseerd en gecontroleerd door de stichting Blik op Werk.
Op de site www.blikopwerk.nl kunt u alle achterliggende informatie vinden.

Veel docenten zijn lid van een beroepsvereniging voor docenten NT2.
De BVNT2 organiseert cursussen en congressen.
Docenten kunnen een speciaal certificaat van bekwaamheid behalen.
In het register bij de BVNT2 kunt u lezen welke docenten NT2 bekwaam zijn.

Voor meer informatie. www.bvnt2.org

Mondo is opgenomen in het register van bedrijven die vanwege rechtswege voor het onderwijs vrijgesteld zijn van BTW.
Ook bij dit register hoort een onderzoek naar de administratie van Mondo.

 

Voor meer informatie: www.crkbo.nl


  Homepage Cursussen Certificering Mondo taalbureau Overig Adres & contact
   
© 2014 WIT Webdesign